Fokus på mobilvennlighet

Den fortsatte adopsjonen av smarttelefoner på alle kontinenter kombinert med utviklingen av mobil e-handelsteknologi og forbedringer i brukeropplevelsen fortsetter å øke veksten i mCommerce i en enestående hastighet. Trafikken (globalt) på mobil overgår nå trafikk på desktop på verdensbasis. Dette diagrammet viser hvordan mobilandelen av trafikken fortsetter å øke sammenliknet med desktop fra januar 2019 til februar 2020 (tall for nettbrett er fjernet, men utgjør de resterende 2,7%).

mobil vs desktop trafikkDet er viktig å ikke glemme at online shopping i stor grad er en omnikanal opplevelse, ofte er flere kanaler involvert fra research til kjøpsfasen, og mobilen er nå med å starte og/eller lukke flere kundereiser en noen gang, sammenlikner man mobil og desktop i forhold til andelen avsluttet salg, så ser vi at 58% av alle kjøp avsluttes på en mobilenhet. 

Husk også at Google “straffer” nettsteder som gir en treg og dårlig mobilopplevelse, konsekvensen er en lav Google Quality Score (QS), som igjen påvirker rangeringer og pris per klikk i Google ads. Google anbefaler 5 sekunder eller mindre i lastetid via 3G.

Jobb datadrevet

Ta besluttinger basert på data og test ut ulike hypoteser for stadig forbedring, å stole på “magefølelsen” og innfallsmetoden ved valg av strategi og optimalisering er ingen god ide. I dataen din finnes det masse “gull” som du kan benytte smart i markedsføringen, gjør deg kjent med de ulike kundereisene og hvilke kunder og produkter som er mest lønnsomme. Bruk produkt feeder og utnytt mulighetene som finnes i de ulike plattformene og kanalene fullt ut. Feeden lar deg jobbe dynamisk med produkter, priser og segmenter.

Sett KPIer og jobb målrettet

Før man iverksetter markedsføringstiltak så er det avgjørende å sette gode KPIer, hvis ikke blir man falmende i blinde. Sørg for at KPIene settes i sammenheng med dine forretningsmål og sett mål og mikromål som hjelper i den daglige optimaliseringen mot det overordnede målet. Først etter at KPIene er definert kan vi bedømme hvorvidt tiltakene vi har iverksatt er en suksess eller ikke, en video kan og bør ikke måles på de samme parameterne som et klikk i Google ads.

Visualiser resultatene dine vi dashboards

Gjennom å samle og visualisere dataene dine i et dasboard vil man kunne spre viktig informasjon raskere og mer presist til key stakeholders. Dataene finnes allerede i systemene dine, men kan være vanskelig å tolke når de presenteres i rader og tabeller. Dashboards kan tilpasses behovet til ulike lag i organisasjonen, en CEO ønsker et overordnet øyeblikksbilde, mens en spesialist har behov for å gå langt mer granulært til verks. 

Kjenn din CAC/LTV ratio

Hva koster det å rekruttere en ny kunde, CAC, (Cost of Acquisition) og hva er en kunde verdt, LTV (Lifetime Value). Ved å forstå disse forholdene vil man i større grad se verdien av tiltakene man gjør og hva som er mest lønnsomt og du vet hvor lang tid det tar før kunden har “betalt” for seg?