Over de siste 20 årene har bedrifter gradvis tatt innover seg den digitale transformasjonen gjennom å tilpasse seg de nye realitetene som har kommet som en konsekvens av Internett og mobil. For mange selskaper har denne tilpasningen vært en del av et veikart som har vært planlagt over alt fra 1 til 10 år.

Så kom COVID-19 og bedrifter ble tvunget til å tilpasse seg en ny hverdag i løpet av uker og måneder, ikke år. Ifølge en undersøkelse gjort av sky-kommunikasjonsplattformen Twilio så har COVID-19 akselerert den digitale transformasjonen på tvers av ulike industrier med et snitt på 6 år. Nærmest over natten har bedrifter i alle bransjer vært tvunget til å finne nye veier for å nå sine kunder, enten disse kundene er, forbrukere, pasienter, studenter, bedrifter eller ansatte.

Twilio kan rapportere om at COVID-19 har drevet noen bransjer lenger enn andre. De som akselererte sin digitale transformasjon mest signifikant var teknologibedrifter (78%), etterfulgt av energi (77%), helsetjenester (74%), bygg (71%) og detaljhandel (70%). Den største akselerasjonen innen digital kommunikasjon blitt sett av byggefirmaer (8,1 år) og energi (7,2 år), mens detaljhandel og e-handelsorganisasjoner rapporterer en gjennomsnittlig akselerasjon på 6,1 år.

For konsumentene har konsekvensen av å ikke være i stand til å besøke fysiske butikker og andre møteplasser i samme grad som tidligere ført til at man har brukt mer tid online for å mette behovet for underholdning, tjenester og handel. Denne endringen i forbrukeradferd har ført til at merkevarer har vært nødt til å imøtekomme den digitale transformasjon i et imponerende tempo. Det har vært helt nødvendig å finne nye måter å engasjere forbrukerne, bygge merkevaren og drive salg på. Mckinsey presenterer i sin five fifty rapport hvor raskt e-handel har erstattet fysiske kanaler i USA, i løpet av bare 3 måneder opplevde man en økning i penetrasjon av netthandel tilsvarende 10 år.

US-e-com-Penetration i %

Da er det ikke overraskende å se at de største e-handelsplattformene i verden har opplevd en enorm vekst i aksjekursen Y2D (November 2020). Amazon har sett en vekst på 72%, Mercado Libre, Latin Amerikas største E-com plattform er opp 122%, Sea Limited som opererer i Sørøst asia, har sett en vekst på hele 300%. Shopify, en skybasert handelsplattform for små og mellomstore bedrifter, har sett aksjekursen opp over 150%.

Noe vi ikke har fått svar på enda er hvorvidt endringene i forbrukeradferd er permanente eller bare er midlertidige som følge av “lock down”. Ønsker folk å delta i online trening også etter at treningssentrene åpner for fullt igjen, vil vi bo hotell, eller ønsker vi å bo mer privat når når vi er ute å reiser, vil vi fly mindre utenlands enn før. Hva med restauranter, vil de bli like hyppig besøkt som tidligere? Dette er spørsmål bedriftsledere verden rundt vil stille seg, trolig er svaret et sted midt i mellom. Som mennesker er vi sosiale og ønsker å omgå venner, familie og kollegaer i en fysisk verden, men samtidig ønsker vi å benytte oss av effektive systemer som gjør hverdagen enklere og mer friksjonsfri. Noe som er helt klart, er at restauranter og andre tjenestetilbydere som allerede var kommet langt i digitaliseringen av kommunikasjon, bestilling og leveringsprosessen har, og vil ha, en enorm fordel sammenliknet med de som har ligget etter på dette området.

Uavhengig av hvilken bransje man opererer i eller interagerer med så er det ingen tvil om at hindringer er ryddet av banen, barrierer er brutt, og budsjetter er frigjort som følge av COVID-19. Dette vil gjør det mulig for organisasjoner å innovere i enestående hastighet fremover.